Kielikylpy ja tavoitteet

Kielikylpymenetelmän tavoitteena on, että lapset oppivat käyttämään englannin kieltä sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteenamme on tukea lapsen sosiaalisuuden, ajattelun, tunteiden ja luovuuden kehittymistä luomalla turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Lapsia motivoidaan ja rohkaistaan oppimaan sekä käyttämään omia taitojaan. Näin lapsen tunne-elämä ja itsetunto vahvistuvat.

Kuopion Englantilainen Leikkikoulu ja esikoulu noudattavat kanadalaista kielikylpymenetelmää. Vieras kieli omaksutaan käyttämällä sitä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Opetuksessa ja päivittäisissä toimissa lasten kanssa käytetään ainoastaan englantia, mutta lapset voivat tietenkin puhua suomea tai englantia.

Englannin kieli omaksutaan tavallisen päiväkodin päivärutiinia noudattaen. Vapaa ja ohjattu leikki, pelit, kädentaidot, musiikki, näytelmät, roolileikit, tarinat, leivonta ja liikunta kuuluvat päiväohjelmaan. Kaikki toiminta perustuu säännöllisesti vaihtuviin aihepiireihin.

Ilmapiiri on virikkeellinen ja lapsia kannustetaan käyttämään englantia mahdollisimman paljon eri aktiviteettien avulla. Yksi esikoulun tavoitteista on valmistaa lapsia koulua varten. Opetus on yksilöllistä ja mukautetaan lapsen kykyjen ja kiinnostuksen mukaan. Esikoulussa luodaan pohja
lapsen luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle; lapset harjoittelevat numeroita ja kirjoittamista.

Hae sivustolta

×

Ota yhteyttä

×