Yleistä

Kuopion Englantilainen Leikkikoulu on yksityinen leikkikoulu, joka tarjoaa päivähoitoa ja esiopetusta 4-6-vuotiaille lapsille. Vuonna 1969 toimintansa aloittanutta leikkikoulua ylläpitää Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun kannatusyhdistys ry, jonka johtokuntaan kuuluu 4-8 lasten vanhempien joukosta valittua jäsentä. Leikkikoulu toimii kahdessa toimipisteessä Kuopion keskustassa, Kasarmialueella ja Maria Jotunin koululla.

Kuopiossa on mahdollista hakea kaksikieliseen perusopetukseen Rajalan kouluun.

Kuopion kaupunki on hyväksynyt leikkikoulun yksityisen päivähoidon palveluntuottajaksi, joten perheet saavat palvelusetelin kattamaan osan päivähoitomaksuista. Muissa kunnissa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea joko palveluseteliä omasta kunnasta tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.