Kuopion Englantilainen leikkikoulu

Vapaita paikkoja voi tiedustella leikkikoulun johtaja Mari Jalavalta sähköpostilla mari@enkkukuopio.fi tai puhelimitse 0447675057.


Leikkikoulussa toimii neljä ryhmää: Turtles, Hedgehogs, Tigers ja Lions. Leikkikoulu on avoinna klo 7.00 – 17.00.

Jokaisessa lapsiryhmässä on tavallisesti yksi opettaja ja kaksi hoitajaa. Henkilökuntaan kuuluu sekä äidinkielenään englantia että suomea puhuvia varhaiskasvatuksen opettajia ja lähi- tai lastenhoitajia. Lapsen ja hänen vanhempien ei tarvitse osata englantia tullessaan leikkikouluun ja jatkossakin vanhempien suositellaan puhuvan lapselle vain omalla äidinkielellään.

Lapsi voi aloittaa leikkikoulussa elokuussa sinä vuonna, kun hän on joko täyttänyt 3 vuotta. Lapsi ei voi aloittaa suoraan englantilaisessa esikoulussamme, ellei hän osaa englantia (esim. lapsi on asunut englanninkielisessä maassa). Edellytämme, että lapsi on käynyt vähintään yhden vuoden leikkikouluamme ennen esikouluumme menoa. Poikkeuksena ovat englantia kotikielenään puhuvat lapset. Yleensä lapset ovat kaksi vuotta leikkikoulussa ja jatkavat sitten esikoulussa.

Yleistä

Kuopion Englantilainen Leikkikoulu on yksityinen leikkikoulu, joka tarjoaa päivähoitoa ja esiopetusta 4-6-vuotiaille lapsille. Vuonna 1969 toimintansa aloittanutta leikkikoulua ylläpitää Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun kannatusyhdistys ry, jonka johtokuntaan kuuluu 4-8 lasten vanhempien joukosta valittua jäsentä. Leikkikoulu toimii kahdessa toimipisteessä Kuopion keskustassa, Kasarmialueella ja Maria Jotunin koululla.

Kuopiossa on mahdollista hakea kaksikieliseen perusopetukseen Rajalan kouluun.

Kuopion kaupunki on hyväksynyt leikkikoulun yksityisen päivähoidon palveluntuottajaksi, joten perheet saavat palvelusetelin kattamaan osan päivähoitomaksuista. Muissa kunnissa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea joko palveluseteliä omasta kunnasta tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Opetussuunnitelma

Leikkikoulu tarjoaa korkealaatuista varhaiskasvatusta, joka kattaa seuraavat osa-alueet: henkilökohtainen, sosiaalinen ja tunne-elämän kehittyminen, vuorovaikutustaidot, kieli ja luku- ja kirjoitustaito, matematiikka ja luovuus.

Opetussuunnitelmamme noudattelee suomalaisissa päiväkodeissa käytettävää varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU).

Hae sivustolta

×

Verkkohaku

Ilmoita lapsesi Kuopion Englantilaiseen Leikkikoulun leikkikoulupaikkajonoon.
Otamme vastaan ilmoittautumisia tuleville syksyille. Mitä aiemmin ilmoitatte lapsenne jonoon,
sitä varmemmin hän sopii ryhmään sen vuoden elokuussa, kun hän täyttää neljä vuotta.

Aiempi englannin kielen osaaminen ei ole tarpeen lapsen aloittaessa leikkikoulun. Hyvä englannin kielen taito on edellytys, jos lapsi aloittaa suoraan esikoulussamme.
Jos lapsellanne on aiemmin hankittu englannin kielen taito tai sisaruksia leikkikoulussamme, laittakaa siitä maininta hakulomakkeen vahvistus-kohtaan.

Puhuttelunimi isolla
Leikkikoulun ilmoittautumismaksu (25 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä leikkikoulun tilille SP OPTIA FI1246002120088374. Merkitse viesti-kenttään lapsen nimi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta. Ilmoittautuminen ei takaa lapselle leikkikoulupaikkaa. Mikäli lapsenne haluaa lopettaa leikkikoulussa, siitä on ilmoitettava kirjallisesti yhtä (1) kuukautta aikaisemmin leikkikoululle! Myöhästyneistä ilmoituksista peritään seuraavan kuukauden maksu. Perheemme sitoutuu maksamaan Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun kannatusyhdistys ry:n vuosittaisen jäsenmaksun (70 €/perhe) lapsemme aloitettua leikkikoulun.
×