Kielikylpy ja tavoitteet

Kielikylpymenetelmän tavoitteena on, että lapset oppivat käyttämään englannin kieltä sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteenamme on tukea lapsen sosiaalisuuden, ajattelun, tunteiden ja luovuuden kehittymistä luomalla turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Lapsia motivoidaan ja rohkaistaan oppimaan sekä käyttämään omia taitojaan. Näin lapsen tunne-elämä ja itsetunto vahvistuvat.

Kuopion Englantilainen Leikkikoulu ja esikoulu noudattavat kanadalaista kielikylpymenetelmää. Vieras kieli omaksutaan käyttämällä sitä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Opetuksessa ja päivittäisissä toimissa lasten kanssa käytetään ainoastaan englantia, mutta lapset voivat tietenkin puhua suomea tai englantia.

Englannin kieli omaksutaan tavallisen päiväkodin päivärutiinia noudattaen. Vapaa ja ohjattu leikki, pelit, kädentaidot, musiikki, näytelmät, roolileikit, tarinat, leivonta ja liikunta kuuluvat päiväohjelmaan. Kaikki toiminta perustuu säännöllisesti vaihtuviin aihepiireihin.

Ilmapiiri on virikkeellinen ja lapsia kannustetaan käyttämään englantia mahdollisimman paljon eri aktiviteettien avulla. Yksi esikoulun tavoitteista on valmistaa lapsia koulua varten. Opetus on yksilöllistä ja mukautetaan lapsen kykyjen ja kiinnostuksen mukaan. Esikoulussa luodaan pohja
lapsen luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle; lapset harjoittelevat numeroita ja kirjoittamista.

Hae sivustolta

×

Verkkohaku

Ilmoita lapsesi Kuopion Englantilaiseen Leikkikoulun leikkikoulupaikkajonoon.
Otamme vastaan ilmoittautumisia tuleville syksyille. Mitä aiemmin ilmoitatte lapsenne jonoon,
sitä varmemmin hän sopii ryhmään sen vuoden elokuussa, kun hän täyttää neljä vuotta.

Aiempi englannin kielen osaaminen ei ole tarpeen lapsen aloittaessa leikkikoulun. Hyvä englannin kielen taito on edellytys, jos lapsi aloittaa suoraan esikoulussamme.
Jos lapsellanne on aiemmin hankittu englannin kielen taito tai sisaruksia leikkikoulussamme, laittakaa siitä maininta hakulomakkeen vahvistus-kohtaan.

Puhuttelunimi isolla
Leikkikoulun ilmoittautumismaksu (25 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä leikkikoulun tilille SP OPTIA FI1246002120088374. Merkitse viesti-kenttään lapsen nimi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta. Ilmoittautuminen ei takaa lapselle leikkikoulupaikkaa. Mikäli lapsenne haluaa lopettaa leikkikoulussa, siitä on ilmoitettava kirjallisesti yhtä (1) kuukautta aikaisemmin leikkikoululle! Myöhästyneistä ilmoituksista peritään seuraavan kuukauden maksu. Perheemme sitoutuu maksamaan Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun kannatusyhdistys ry:n vuosittaisen jäsenmaksun (70 €/perhe) lapsemme aloitettua leikkikoulun.
×