Ota yhteyttä

Leikkikoulun johtaja Mari Jalava 044 767 5057, mari@enkkukuopio.fi

PUHELINNUMEROT LAPSIRYHMIIN

Turtles: 044 293 6193
Hedgehogs: 044 293 6191
Tigers: 044 293 6194
Lions: 044 293 6190

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Hae sivustolta

×

Verkkohaku

Ilmoita lapsesi Kuopion Englantilaiseen Leikkikoulun leikkikoulupaikkajonoon.
Otamme vastaan ilmoittautumisia tuleville syksyille. Mitä aiemmin ilmoitatte lapsenne jonoon,
sitä varmemmin hän sopii ryhmään sen vuoden elokuussa, kun hän täyttää neljä vuotta.

Aiempi englannin kielen osaaminen ei ole tarpeen lapsen aloittaessa leikkikoulun. Hyvä englannin kielen taito on edellytys, jos lapsi aloittaa suoraan esikoulussamme.
Jos lapsellanne on aiemmin hankittu englannin kielen taito tai sisaruksia leikkikoulussamme, laittakaa siitä maininta hakulomakkeen vahvistus-kohtaan.

Puhuttelunimi isolla
Leikkikoulun ilmoittautumismaksu (25 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä leikkikoulun tilille SP OPTIA FI1246002120088374. Merkitse viesti-kenttään lapsen nimi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta. Ilmoittautuminen ei takaa lapselle leikkikoulupaikkaa. Mikäli lapsenne haluaa lopettaa leikkikoulussa, siitä on ilmoitettava kirjallisesti yhtä (1) kuukautta aikaisemmin leikkikoululle! Myöhästyneistä ilmoituksista peritään seuraavan kuukauden maksu. Perheemme sitoutuu maksamaan Kuopion Englantilaisen Leikkikoulun kannatusyhdistys ry:n vuosittaisen jäsenmaksun (70 €/perhe) lapsemme aloitettua leikkikoulun.
×